Organisatie

 

Wij kunnen alleen succesvol zijn indien wij adequaat invulling geven aan de wensen van onze klanten, binnen maatschappelijk verantwoorde kaders. LPG is een brandstof die bijdraagt aan een beter milieu en een duurzame samenleving. Van de medewerkers van Nefco wordt verlangd dat zij met passie invulling aangeven aan het veilig service-en van onze klanten en trots zijn om in teamverband het succes van Nefco verder uit te bouwen.

 

stroomschemaDEF_2017_2