Groothandel

Vanuit een netwerk van raffinaderijen en terminals levert Nefco LPG (propaan en butaan) op truck en schip aan gashandelaren en grootverbruikers in Nederland, België en Duitsland. Centraal in Nederland beschikt Nefco over een grote LPG terminal die met binnenvaartschepen wordt bevoorraad vanuit de havens en raffinaderijen in Rotterdam en Antwerpen. Op deze gemoderniseerde terminal met 3 laadrekken worden jaarlijks circa 8.000 tankwagens geladen.

Betrouwbare beschikbaarheid van LPG op truck is van het grootste belang voor onze klanten. Door een groot netwerk van laadlocaties en voorraadposities op diverse laadlocaties geven wij hier invulling aan. Nefco probeert het aantal locaties, waar zij in Europa LPG kan aanbieden, continu uit te breiden.