Milieu & Veiligheid

LPG draagt bij aan een betere luchtkwaliteit

M10_dagoverschrijdingen_in_Nederland_2006Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

Het gebied van Londen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied wordt beschouwd als de ergste bron van vervuiling in Europa.

In Nederland en België overschrijdt de concentratie fijnstof vooral de normen binnen 100 meter van een drukke snelweg, of binnen 50 meter van een drukke stedelijke weg. In grote gemeenten in Nederland wordt hierdoor tot 10% van de bevolking aan te veel fijnstof blootgesteld (stand van zaken in 2004).

De normen worden vastgesteld op basis van het aantal dagen per jaar dat het daggemiddelde aan fijnstofconcentratie de 50 microgram per kubieke meter overschrijdt

LPG motoren produceren bij verbranding aanzienlijk minder NOx en fijnstof dan dieselmotoren. De meeste Europese lidstaten onderschrijven deze milieuvoordelen en passen een laag accijnstarief toe op LPG.

 

 


Lage CO2-uitstootPm10_anmean_06

CO2 (koolstofdioxide) emissies zijn een belangrijke graadmeter voor een duurzame leefomgeving. LPG is één van de schoonste brandstoffen gemeten in CO2-uistoot. Met de introductie van strengere milieunormen biedt LPG een positieve bijdrage aan een schoner milieu.

 

 

 


Downloads

pdf-icon  The LPG Industry Roadmap
pdf-icon  Autogas in Europe, The sustainable Alternative
pdf-icon  The LPG Carbon footprint
pdf-icon  LPG and local air quality