Maak werk van CO2 reductie!

De zoektocht van de overheid naar CO2-reductie blijft steken op goedbedoelde, maar verkeerde techniekkeuzes. Ondanks studiereizen naar Spitsbergen wordt ieder jaar weer een nieuw CO2-record gebroken. Een rechterlijke uitspraak zal deze trend niet keren. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar was de Nederlandse CO2-uitstoot ruim 4 procent hoger dan in 2014. In april bereikte het kolenverbruik een absolute piek van bijna 1,3 miljard kilo kolen voor het opwekken van betaalbare stroom in Nederland.

In plaats van techniekkeuzes zou de overheid consequent moeten sturen op het doel: CO2-reductie. Wie klimaatbewust wil rijden kan dan kiezen wat de meest efficiënte oplossing is. Wie bijvoorbeeld op autogas (LPG) in plaats van benzine gaat rijden, bespaart 10 tot 15% CO2. In Zweden rijdt de klimaatbewuste rijder nu al op duurzaam geproduceerd autogas. Maar de calculerende automobilist in Nederland kiest voor zijn portemonnee en niet voor het klimaat. De calculerende automobilist kiest voor een gesubsidieerde plug-in hybride auto waarvan de milieuwinst onduidelijk is. Zoals staatssecretaris Wiebes laatst nog eens zo duidelijk analyseerde: “We zien dat de plug-in auto’s zoals ze heten eigenlijk nooit op elektriciteit rijden, maar gewoon op benzine, en het zijn ook nog eens grote benzine auto’s”.

En als deze plug-in autos op elektriciteit rijden, dan is dat vooral op kolenstroom heeft het CBS becijferd. Eén van de argumenten om elektrische autos te stimuleren is dat de batterij van de autos als buffer kan functioneren. Als er een tekort aan stroom is, dan zouden de batterijen van de autos de stroom kunnen leveren. Nu de feiten. Nederland heeft ongeveer 3.000 oplaadpalen voor elektrische auto’s. Slechts één (!) daarvan, in het Utrechtse Lombok, is in staat om de batterij van een auto als buffer te gebruiken. Alle andere laadpalen zijn gewoon een stopcontact waaruit je stroom kunt halen, maar niets kunt terug leveren. De rationele, maar cynische, redenering is dat de overheid feitelijk CO2-uitstoot subsidieert.

Het gaat ons niet om het pesten van technieken, wij zijn niet voor of tegen plug-in hybride autos. Wij zijn wel voor een kostenefficiënte CO2-reductie. Wij zijn ook voor het sturen op innovatie en het creëren van een gelijk speelveld. In Europa is autogas (LPG) gedefinieerd als een gevestigde alternatieve brandstof en als drager voor een efficiënte transitie. Het marktaandeel autogas in Europa stijgt dan ook gestaag. Behalve in Nederland, hier daalt het. Maar als slechts 12.5% van het bestaande wagenpark op benzine wordt omgezet naar autogas (LPG) geeft dat een reductie van ca. 200 mln kg (0,2 Mton) CO2.  Een haalbare ambitie als we stoppen met verkeerde subsidies.

Donderdag 3 september a.s. wordt in de Tweede Kamer Autobrief II besproken. Wij willen met dit stuk de Kamerleden oproepen om een gelijkspeelveld voor autogas te creëren. Daarvoor moeten twee dingen gebeuren. Ten eerste zou de verhoging van de bijtelling voor plug-in hybride autos direct per 2016 naar 22% moeten gaan. Waarom uitstellen nu gebleken is dat de maatregel niet tot het gewenste resultaat heeft geleid? Daarnaast willen wij oproepen om autos op autogas (LPG) onder te brengen in dezelfde motorrijtuigenbelastingkolom als benzineautos. Hierdoor ontstaat niet alleen een gelijk speelveld, maar ontstaat een vereenvoudiging van het belastingstelsel en daarmee een administratieve lastenverlichting.

De maatregelen die wij vragen leveren de staat extra inkomsten op en zullen bovendien leiden tot echte CO2-reductie. Daarnaast opent het de weg voor de energietransitie, zoals die in onder andere Scandinavië al is ingezet en waar autos steeds meer rijden op duurzame biobrandstoffen. En ook autogas zal binnen afzienbare tijd leverbaar zijn met een bio-LPG optie. Kortom, wij roepen de politiek op om de gedachte in de autobrief af te maken. Voorkom het blijven hangen in goedbedoelde techniekkeuzes!

Vereniging Vloeibaar Gas & Stichting Autogas Nederland