ISCC EU-certificering

Nefco heeft de ISCC certificering verkregen. ISCC is het eerste internationale certificeringssysteem dat wordt toegepast om duurzaamheid en broeikasvermindering aan te tonen voor allerlei soorten bio-grondstoffen en bio-energie. ISCC beoordeelt op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid (documentatie) en broeikasgasreductie. Volgens de Europese Richtlijn voor hernieuwbare energie (the European Renewable Energy Directive (2009/28/EC)) moeten bio-grondstoffen, die worden gebruikt als bio-brandstof of bio-energie, duurzaam worden geproduceerd.

Met dit ISCC EU-certificaat (Trader / Warehouse) kan Nefco als integraal lid van de gecertificeerde keten deelnemen aan de internationale markt voor duurzame biobrandstoffen. Ons ISCC EU-certificaat, afgegeven door DEKRA, is het bewijs dat wij voldoen aan de ISCC EU-voorwaarden voor de traceerbaarheid en oorsprong van duurzame biomassaproductie en documentatie omtrent mogelijke broeikasgasreductie ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Hiermee zet Nefco een belangrijke stap op de weg naar duurzame energie.

Kijk voor meer informatie op www.dekra-seal.com